bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Gdzie z?o?y? wniosek

Fundusz Alimentacyjny - Gdzie z?o?y? wniosek


GDZIE Z?O?Y? WNIOSEK O ?WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

Wniosek o przyznanie ?wiadcze? z FA nale?y z?o?y? bezpo?rednio w Urz?dzie gminy lub miasta w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby ubiegaj?cej si? o ?wiadczenie. W Mieszkowicach wniosek sk?ada si? w O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 29.09.2011
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 944