bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenia rodzinne - ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY


Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje:


- niepełnosprawnemu dziecku;


- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;


- osobie, która ukończyła 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:


- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,


- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.


- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 30.09.2011
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 30.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 146