bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.05.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Witamy na stronie OPS Mieszkowice

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach !


Adres:

O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Mieszkowicach
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 4666 934
E-mial: ops@mieszkowice.net


Godziny urz?dowania:

pon.-pt. 7.00 - 15.00

Dzia? Pomocy Spo?ecznej
tel. (091) 46 66 935

?wiadczenia rodzinne
tel. (091) 46 66 933

?wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
i Pomoc ?rodowiskowa

tel. (091) 46 66 937

Dodatki mieszkaniowe
tel. (091) 46 66 933

Ksi?gowo??
tel. (091) 46 66 937

Kierownik
tel. (091) 46 66 934

.


Wy?wietl wi?ksz? map?

AktualnościOpublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 22.05.2013
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 22.05.2013
Dokument oglądany razy: 89 998