bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieszkowicach bierze udział w realizacji projektu systemowego pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 01.01.2008 – 31.12.2013r.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby osób zagroĹźonych wykluczeniem społecznym.


Projekt skierowany jest do osób:
- bezrobotnych
- długotrwale bezrobotnych
- dysfunkcyjnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
- niepełnosprawnych.


Projekt ma za zadanie poprawić funkcjonowanie rodzin między innymi dzięki:
- zdobytej wiedzy na tematy opiekuńczo – wychowawcze,
- zwiększeniu motywacji do działania i wiary we własne siły.
Ponadto podjęte zostały działania wspierające rodziny w odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania poprzez zatrudnienie asystentów rodziny, zatrudnienie psychologa jak i pracę socjalną z rodziną.


Rekrutacja do projektu polega na wytypowaniu przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej oraz są chętne do współpracy.
W tym roku wytypowano 8 rodzin z terenu naszej gminy, które zostały ostatecznymi beneficjentami projektu.
Zgodnie z realizacją beneficjenci uczestniczą w spotkaniach z psychologiem, warsztatach „Praktyczna Pani”, wyjazdach integracyjnych dla dzieci i rodziców oraz współpracy z asystentem rodziny.


Oprócz naszego Ośrodka Pomocy Społecznej realizatorami projektu są:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - Lider Projektu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie - Partner Projektu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach - Partner Projektu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju - Partner Projektu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej - Partner Projektu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu - Partner Projektu,Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 16.04.2014
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 22.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 984