bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kierownik

 Kierownik: Wanda Mazur

tel.: (091) 46 66 934

Do zadań kierownika OPS naleĹźy w szczególności:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań OPS,
 • koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych OPS,
 • reprezentowanie OPS wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,
 • wydawanie w indywidualnych sprawach z zakresu działań OPS, należących do właściwości gminy, decyzji administracyjnych z upowaĹźnienia Burmistrza Miasta i Gminy Mieszkowice,
 • nadzór nad prowadzoną w OPS gospodarką finansową,
 • zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonania budĹźetu,
 • składanie Radzie Miejskiej w Mieszkowicach corocznego sprawozdania z działalności OPS,
 • przedstawianie Radzie Miejskiej w Mieszkowicach wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • zatwierdzanie bilansu potrzeb wynikających z zadań statutowych realizowanych przez OPS,
 • zatwierdzanie budĹźetu zadaniowego OPS,
 • nadzorowanie kontroli wewnętrznej OPS,
 • zawieranie umów z osobami fizycznymi, dotyczących odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.


Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 27.09.2018
Podpisał: Igor Dąbrowski
Dokument z dnia: 21.02.2010
Dokument oglądany razy: 4 879