bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zachodniopomorska Karta Seniora i Rodziny

Od maja 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach będzie można pobrać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny.
Po wnioski Zachodniopomorskiej Karty seniora należy zgłaszać się do pracowników socjalnych, a wniosek Zachodniopomorskiej Karty Rodziny wydawać będą pracownicy do spraw świadczeń rodzinnych.

1. Zachodniopomorska Karta Rodziny – Regionalna Karta Rodziny umożliwi skorzystanie ze zniżek rodzinom z przynajmniej dwojgiem dzieci, niezależnie od dochodu, z terenu województwa zachodniopomorskiego . Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karty wydawane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach przez pracowników do spraw rodzinnych po uzupełnieniu wniosku.
2. Zachodniopomorska Karta Seniora - Regionalna Karta Seniora umożliwi skorzystanie ze zniżek i ulg dla mieszkańców regionu, którzy ukończyli 60 rok życia. Karta ma za zadanie wspierać kondycję finansową Seniorów, zachęca do korzystania z dóbr kultury oraz ma wzmacniać aktywność osób po 60 roku życia. Karta wydawana będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieszkowicach przez pracowników socjalnych po wcześniejszym uzupełnieniu wniosku.


Wykaz miejsc obejmujących zniżki dla posiadaczy kart można znaleść na stronie: www.rodzina.wzp.pl
Wykaz miejsc obejmujących zniżki aktualizowany jest na bie?żąco.Opublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 09.05.2019
Dokument oglądany razy: 228