bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zarządzenie nr 5/2019

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach
z dnia 25.06.2019 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
 


Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. Z 2018 r poz. 917 ze zm.), §15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169, poz.1650 ze zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Nr 164/2016 z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jedno osobowego działania,  zarządzam, co następuje:


1.


W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza i prognozami pogody wskazującymi na wzrost temperatury w najbliższych dniach  wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach w okresie od 25 czerwca 2019 r. do
28.06 2019 r.


2.


Ośrodek Pomocy Społecznej w dniach od 25 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.  będzie czynny w godzinach:
od  7.00 do 13.00

3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Agnieszka Krukowska
Publikacja dnia: 25.06.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 25.06.2019
Dokument oglądany razy: 90