• Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/MP/rok/2014/pozycja/430

  •  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/755

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.