bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie OPS Mieszkowice

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach !


Adres:

Ośrodek Pomocy Społ‚ecznej w Mieszkowicach
ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Telefon: 91 4666 934
E-mial: ops@mieszkowice.net


Godziny urzę™dowania:

pon.-pt.  7.00 - 15.00

Dział Pomocy Społecznej
tel. 91 46 66 935
pomoc@ops.mieszkowice.net

Świadczenia rodzinne
tel. 91 46 66 933
zasilki.rodzinne@ops.mieszkowice.net

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
i Pomoc Śšrodowiskowa

tel. 91 46 66 937
fundusz.alimentacyjny@ops.mieszkowice.net

Dodatki mieszkaniowe
tel. 91 46 66 933
dodatki.mieszkaniowe@ops.mieszkowice.net

Księ™gowość‡
tel. 91 46 66 937
finanse@ops.mieszkowice.net

Kierownik
tel. 91 46 66 934
kierownik@ops.mieszkowice.net

.


Wyś›wietl wię™kszą… mapę™

AktualnościOpublikował: Igor Dąbrowski
Publikacja dnia: 04.04.2019
Podpisał: Agnieszka Krukowska
Dokument z dnia: 22.05.2013
Dokument oglądany razy: 100 869